สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125