ปิรามิดประชากร ปี 2563

เลือกปี
เลือกอำเภอทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

กลุ่ม เพศชาย เพศหญิง รวม
อายุ (ปี)จำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)
01-048,9813.978,3033.4917,284
05-0910,5514.6710,0644.2320,615
10-1411,298510,5574.4321,855
15-1911,7135.1811,3794.7823,092
20-2414,9486.6114,6296.1429,577
25-2916,9927.5116,3856.8833,377
30-3415,7336.9615,0396.3130,772
35-3916,9447.4916,3336.8633,277
40-4416,5317.3116,4596.9132,990
45-4916,7547.4118,0637.5834,817
50-5417,6537.8121,6919.1139,344
55-5919,6718.723,1459.7242,816
60-6417,6677.8120,2348.4937,901
65-6913,3335.915,1266.3528,459
70-748,1573.619,0413.817,198
75-794,2071.864,9262.079,133
80-842,8841.283,7061.566,590
85+2,1210.943,1151.315,236
รวม226,138100238,195100464,333
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125 เลขผู้เสียภาษี 0994000469039