สถานพยาบาล/หัวข้อ

หลังฉีดวัคซีน ทำไมต้องรอ 30 นาที

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2021-03-09 10:56:07
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตัว