สถานพยาบาล/หัวข้อ

คำสั่งจังหวัดพะเยา ผ่อนคลายการใช้มาตรการ ระยะที่3 พื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2020-06-04 13:49:56
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Covid