สาเหตุการตายรายปี จังหวัดพะเยา

 สาเหตุการตาย (มรณบัตร) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2554 - 2563

เลือกจังหวัด/อำเภอ
ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

ปี 2563 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2021-08-04: 05:29:08

โรคที่เป็นสาเหตุการตาย จำนวนตาย จำแนกรายปี
กลุ่มโรคชื่อกลุ่มโรค/โรคปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555ปี 2554
1001กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)338310328314356446474453476409
2026เนื้องอก(C00-D48)711808889861833792776833757717
3048โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89)16182021151517122017
4051โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88)1021271141191008996105111113
5055โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99)2027142182621331915
6058โรคระบบประสาท(G00-G98)16414410677695557647655
8063โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93)0110000000
9064โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)579729650616615583578553500481
10072โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98)436517428429421430474414438364
11078โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92)160245201196215205186205192194
12082โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98)2422212632231691211
13083โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99)39454323442329262923
14084โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99)254351358301339304304274310257
15087การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99)0002111120
16092ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96)47711676864
17093ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)45278864125
18094อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99)830873757762959852911897864907
19095สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89)321381352380399381374381388377
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2554 - 2563
เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125 เลขผู้เสียภาษี 0994000469039