สาเหตุการตายรายปี จังหวัดพะเยา

 สาเหตุการตาย (มรณบัตร) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2559 - 2563

เลือกจังหวัด/อำเภอ
ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

ปี 2563 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2021-08-04: 06:34:01

โรคที่เป็นสาเหตุการตาย จำนวนตาย จำแนกรายปี อัตราตายต่อแสนประชากร จำแนกรายปี
กลุ่มโรคชื่อกลุ่มโรค/โรคปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2563ปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558
1001กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99)33831032831435644670.5364.6968.4465.5274.2993.07
2026เนื้องอก(C00-D48)711808889861833792148.36168.60185.51179.66173.82165.27
3048โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89)1618202115153.343.764.174.383.133.13
4051โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88)1021271141191008921.2826.5023.7924.8320.8718.57
5055โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99)202714218264.175.632.924.381.675.43
6058โรคระบบประสาท(G00-G98)16414410677695534.2230.0522.1216.0714.4011.48
8063โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93)0110000.000.210.210.000.000.00
9064โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)579729650616615583120.82152.12135.63128.54128.33121.65
10072โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98)43651742842942143090.98107.8889.3189.5287.8589.73
11078โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92)16024520119621520533.3951.1241.9440.9044.8642.78
12082โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98)2422212632235.014.594.385.436.684.80
13083โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99)3945432344238.149.398.974.809.184.80
14084โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99)25435135830133930453.0073.2474.7062.8170.7463.44
15087การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99)0002110.000.000.000.420.210.21
16092ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96)47711670.831.461.462.301.251.46
17093ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)4527880.831.040.421.461.671.67
18094อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99)830873757762959852173.19182.17157.96159.01200.11177.79
19095สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89)32138135238039938166.9879.5073.4579.2983.2679.50
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2559 - 2563
เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125 เลขผู้เสียภาษี 0994000469039