เกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

คำแนะนำ
1. สถานพยาบาลต้องลงทะเบียน เพื่อกำหนด username password สำหรับบันทึกข้อมูล [คลิกเพื่อลงทะเบียน]
2. Login ด้วย username password เพื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิก [คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ]
เกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

ผลการตอบแบบสอบถาม

เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5440-9172-5 โทรสาร 0-5440-9175 เลขผู้เสียภาษี 0994000469039